Përgjegjësit e faqes

Ayhan ÜNLÜ

Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Extension : 1550
UT E-Mail : ayhan@trakya.edu.tr